Ethische Code

Ethische code Tjoys NLP-training & coaching 
(Versie 21 januari 2021)

Ethics is the activity of (wo)man directed to secure the inner perfection of his/her own personality.
Albert Schweitzer

Algemeen

Tjoys hanteert een ethische code waarin het wil waarborgen:

1. Respect opdrachtgever en deelnemer

2. De professionele deskundigheid van de trainer of begeleider.

3. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie

4. Het afhandelen van eventuele klachten

Scroll naar boven