Werkwijze en beoogd resultaat - NLP teamfacilitatorsopleiding

Know how en do how

Werkwijze en beoogd resultaat NLPteamfacilitator: vergroting van je eigen flexibiliteit en een rijkdom aan werkvormen t.b.v verbeteren groepsdynamiek. Door middel van het demonstreren van en oefenen in werkvormen worden referentie-ervaringen gecreëerd, die de basis vormen voor de transfer naar de eigen praktijk.
In deze opleiding staat zowel know-how als do-how centraal.

Knowledge is only rumour until it’s in the muscles.
Asaro Tribe Papua New Guinea
Daarnaast maak je steevast de vertaalslag naar je eigen praktijk, waarbij maatwerk als belangrijkste criterium geldt.

De kracht van taal

De taal is een belangrijk en bepalend beïnvloedingsinstrument. Vragen zetten het (bewuste en onbewuste) brein aan het werk. Als een rode draad komen in de verschillende blokken de daar relevante vragen aan bod.

Praktijkopdracht

Ten behoeve van certificering wordt een reflectieverslag gemaakt van hoe kennis en kunde is toegepast in de praktijk en met welk resultaat.

Beoogd resultaat

Wat mag je verwachten als resultaat van jouw inspanningen in deze training?
  • Een rijkdom aan werkvormen om in te zetten in je werk als teamleider met name gericht op het verbeteren van de samenwerking.
  • Vergroting van de eigen flexibiliteit om met en in een team aan de slag te zijn met uitdagingen.
  • Kaders zetten om zo de verwachtingen te stroomlijnen en doelgericht te werken.
  • Op een praktische manier meer helderheid creëren tussen teamleden voor wat betreft hun waarden en overtuigingen.
  • Weerstand kunnen hanteren als middel naar kwaliteitscontrole en groter commitment.

Kortom:

Je zet je energie op een bewuste en onbewuste manier in om de flow in de groep te bevorderen zodat het potentieel van individuen en de groep tot uitdrukking kan komen.
Scroll naar top