Practitionersopleiding NLP - Inhoud van de opleiding

Je kunt de ander niet veranderen, maar wel jezelf en daarmee je invloed op de ander. Dit leer je te doen vanuit kwaliteit van aandacht en een constructieve attitude. Het doelgericht faciliteren wordt in deze Practitionersopleiding NLP ondersteund door een aantal interventie- methodieken. De Practitionersopleiding NLP is gericht op ‘know-how’ en ‘do-how’. Vooral dat laatste zal de nadruk krijgen. Naast uitleg worden de vaardigheden gedemonstreerd.

Be the change you want to see in the world.
Mahatma Gandhi

De grootste omwenteling in mijn leven is de ontdekking dat mensen de uiterlijke aspecten van hun leven kunnen veranderen door de innerlijke houding van hun geest te veranderen.
William James

Deze beide citaten geven kernachtig weer wat de Practitionersopleiding NLP beoogt en biedt. In plaats van aandacht op de inhoud krijgt het proces alle aandacht. Uitgangspunt is dat de ander expert is op het gebied van het eigen probleem en ook, bewust of onbewust, weet wat z/hij wil bereiken. En je daar er ook van uit dat de ander de innerlijke hulpbronnen heeft om gewenste resultaten te boeken.
Dit vraagt om een coachende manier van gesprekken voeren. In de NLP- opleiding vergroot jij je procesexpertise op dit gebied. Het doen, ervaren en observeren zijn cruciaal bij het vaardig worden in NLP. Op deze manier bekwaam je je in NLP vaardigheden én werk je aan je eigen persoonlijke veranderingsprocessen.

Beleven van de verandering in plaats van praten over....

Effectieve communicatie met de ander (inter-actie) hangt in hoge mate samen met effectieve communicatie in jezelf (intra-actie). Dat vraagt om doelgerichte reflectie op jezelf, waarbij de NLP tools gebruikt worden in je ontwikkeling, waar je zowel in je persoonlijk als professionele leven de vruchten van mag plukken. Als NLP-er faciliteer je dit proces, waarbij jij gebruik maakt van je proces-expertise en de ander faciliteert in het gebruiken van zijn/haar inhoudelijke expertise. NLP biedt daartoe een aantal tools, waar je professioneel vaardiger in wordt. Hoe kun je deze uitgangspunten op een doelgerichte manier in je communicatie met de ander gebruiken? Het karakteristieke van NLP (NeuroLinguisticProgramming) is dat het zich volledig richt op procesinterventie. Het hanteren van het NLP-basismodel zorgt voor het beleven van de verandering in plaats van praten over verandering: van intake tot en met interventie. De subjectieve ervaring is daarmee ‘doelwit’ van verandering en is de basis voor het boeken van resultaat.

Programma-onderdelen van de Practitionersopleiding NLP

Kwaliteit van aandacht

Een constructieve attitude:

Fijnzinnig communiceren

Verbinding maken en waarden-vol communiceren door:
En met betrekking tot de subjectieve ervaring:

Overzichtsmodellen als houvast in de structuur.

Inzicht in en gebruiken van de verschillende modellen relevant bij leren en verandering zoals:
Awareness is like the sun, if it shines on things they transform.
Thich Nan Than

Succesvol in de praktijk.

De transfer naar de praktijk wordt gemaakt door het concreet afstemmen op een toekomstige situatie en het opsporen en oplossen van ecologische bezwaren in het grote geheel zowel als op lange termijn.
The proof of the pudding is in the eating.

Doelgericht faciliteren

Hoe creëer je met elkaar een lonkend perspectief? Hoe is taal hierin een belangrijk en bepalend instrument? En ook hoe vergroot je hierin het eigenaarschap en de betrokkenheid van eenieder op een effectieve manier?
Het brein heeft een doel nodig.
Aandacht is hierbij voor:

Effectief interveniëren

Uiteindelijk zijn het de interventies die de verandering feitelijk bewerkstelligen. Daarvoor is een aantal interventies mogelijk. De soort van hindernis (datgene wat het bereiken van het doel in de weg staat) wijst ook de weg naar de soort interventie.
Knowledge is only rumour untill it’s in the muscles.
Verschillende interventie-methodieken worden aangereikt. Oproepen van hulpbronnen in het algemeen middels een referentie-ervaring, rolmodel, oudere zelf, jongere zelf.

Voor wie is de Practitionersopleiding NLP bestemd?

Voor ieder (met HBO-denk/werkniveau) die met behulp van professionele communicatie zijn/haar beroep uitoefent en zich daarin wil verbeteren.

Certificering conform de normen van de IA-NLP

De opleiding wordt afgerond met een testing. Zowel het praktisch werken als de onderliggende theorie worden hierbij getest. De twintig-daagse NLP-practitionersopleiding is internationaal gecertificeerd volgens de hoge kwaliteitsnormen van de IA-NLP. Het houdt onder andere in dat ik, als Fellow Member Trainer, 80% van de opleiding verzorg. Ik verzorg echter met graagte 100%. Afhankelijk van de grootte van de groep (minimaal 7 en maximaal 20) zullen begeleiders en gasttrainer(s) het leerproces ondersteunen.
Scroll naar top