Werkwijze en beoogd resultaat - Practitionersopleiding NLP

Werkwijze en beoogd resultaat mbt de practitionersopleiding is het bekwamen in NLP-vaardigheden en het ervaren van het nut in professionele en persoonlijke zin.
Het doen, ervaren, observeren en reflecteren zijn cruciaal bij het vaardig worden in NLP. Naast uitleg worden de vaardigheden gedemonstreerd en vervolgens geoefend. Daarbij is men beurtelings NLP-er, gesprekspartner en vaak ook observator. De training is gericht op ‘know-how’ en ‘do-how’. Vooral dat laatste zal de nadruk krijgen.
Alle modellen, formats en oefeningen worden opgenomen in een uitgebreide syllabus, die aan eenieder ter beschikking wordt gesteld.

Oefengroepen

Het bekwamen in de verschillende vaardigheden en interventies vraagt oefening. Dit oefenen staat centraal in een tiental bijeenkomsten van regionale oefengroepen.
Oefening baart kunst.

Certificering

De certificering bestaat uit het(succesvol) doen van twee rondes praktisch werken en theoretische testen (met betrekking tot reframing/herkaderen, metamodel en algemene kennis).

Beoogd resultaat

Wat mag je verwachten als resultaat van jouw (en mijn) inspanningen in deze training? Een greep uit eerdere belevingen:
Dat wat je aandacht geeft, groeit.
  • Bewustwording wie ik ben en wat ik belangrijk vind.
  • Zelfinzicht, vertrouwen en rust.
  • NLP heeft me doen inzien dat ik zo ontzettend veel meer kan bereiken in communicatie dan ik ooit dacht dat ik zou kunnen.
  • Een aanrader voor leidinggevenden, met name de vooronderstelling “de betekenis van de communicatie is de reactie die je oproept.”
  • Van harte aan te bevelen bij studentbegeleiders om zo studenten te begeleiden vanuit de vooronderstellingen van NLP.
  • Vertrouwen in mezelf en het toepassen/uitdragen van de vooronderstellingen en principes zorgen voor nieuwe mogelijkheden binnen mijn werk en privéleven.
  • De training heeft geholpen om voor mezelf dingen uit te zoeken, richting te bepalen en. nieuwe dingen te ontdekken. Ben verbaasd over wat NLP te bieden heeft.
Scroll naar top