Leveringsvoorwaarden Tjoys

Leveringsvoorwaarden Tjoys NLP-training & coaching (Versie 23 januari 2022)

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

Artikel 4: Annulering door Tjoys

Artikel 5: Prijzen

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Auteursrecht

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Artikel 9: Overmacht

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Scroll naar boven