Leveringsvoorwaarden Tjoys

Leveringsvoorwaarden Tjoys training, coaching & consulting (Versie 17 juni 2020)

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

Artikel 4: Annulering door Tjoys

Artikel 5: Prijzen

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Auteursrecht

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Scroll naar top