NLP teamfacilitatorsopleiding - Inhoud van de opleiding

Het begeleiden van het groepsproces vanuit een veelzijdig perspectief.

Als een teamfacilitator gebruik je je kwaliteiten om andere mensen in hun kracht te zetten; om hun kwaliteiten nog effectiever in te zetten; om ze te laten stralen. Hoe faciliteer je dit proces om zo het team optimaal te laten functioneren?
Everybody shines differently.
De metafoor van een orkest is in deze veelbetekenend: orkestleden verschillen in wat ze kunnen. Ieder individu wil excellent functioneren of het nu via de eerste viool of de triangel is. Tegelijkertijd complementeren ze elkaar, op een goed getimede manier, omdat ze alleen op die manier en als een team b.v. een prachtige symfonie kunnen laten horen. De dirigent speelt daarin een cruciale rol. Het creëren van een symfonie vraagt toewijding en noeste arbeid van zowel de dirigent als de leden.

Voor wie is de NLP teamfacilitatorsopleiding bestemd?

Voor ieder die met groepen werkt zoals: teamcoaches, teamleiders, managers, trainers, voorzitter van raden van toezicht, ondernemingsraden, cliëntraden enz.
En ook voor:
Leden van zelfregulerende teams, bestuursleden, scrummasters, lean facilitators.

Een basistraining NLP van drie dagen is voorwaardelijk. 
Deze vinden plaats op
woensdag, donderdag en vrijdag 5, 6 en 7 juni 2024 
en
woensdag, donderdag en vrijdag, 18, 19 en 20 september 2024

Kenmerkend voor NLP

Het karakteristieke van NLP (NeuroLinguisticProgramming) is dat het zich volledig richt op procesinterventie. Dit heeft alles met de wijze van communiceren te maken en de subjectieve beleving van die interactie. In deze NLP teamfacilitatorsopleiding wordt NLP specifiek ingezet ten behoeve van het soepel en effectief laten verlopen van de groepsdynamiek.

Het beste resultaat in een groep wordt bereikt als ieder doet wat het best voor hem/haar is èn voor de groep.
John Nash

Communicatieve kwaliteiten

Kwaliteit in het observeren van reacties van mensen en het kunnen vaststellen van congruentie en incongruentie is van enorm belang en bepalend voor het resultaat. Tegelijkertijd is het zuiver formuleren, waarbij het non-verbale het verbale ondersteunt, bepalend voor de kwaliteit en de richting van het groepsproces. Dit geldt voor alle fases. Een teamfacilitator dient derhalve te beschikken over een zuiver zintuiglijk verwoordings-vermogen en een scherp zintuiglijk observatievermogen en over de nodige methodische kennis. Als facilitator maak je daarbij gebruik van specifieke werkvormen.

Procesinterventies ten behoeve van de groepsdynamiek

Kenmerkend voor deze opleiding tot NLP teamfacilitator is dat modellen, methodieken en vaardigheden, die zich oorspronkelijk richten op de een-op-een relatie, nu juist ingezet worden op groepsniveau. In deze opleiding vergroot je je procesexpertise en leer je deze te verbinden met de inhoudelijke expertise van de deelnemers van de groep. Je volgt daarin de waarden van de groep om het potentieel van de groep te verwezenlijken in het boeken van resultaten. Tegelijkertijd geef je hierbij handvatten voor meer autonomie. De kennis en kunde van de groepsleden wordt daarbij doelgericht, oplossingsgericht en daarmee dus uitermate effectief ingezet.
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Accreditatie van de NLP teamfacilitatorsopleiding

Deze NLP teamfacilitatorsopleiding is geaccrediteerd en gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)

Programma-onderdelen van de NLP teamfacilitatorsopleiding

Kwaliteit van aandacht

Statemanagement van zowel zichzelf als facilitator als de leden van de groep staat hierbij centraal. Diverse soorten ‘states’ passeren de revue met het daarbij beoogde nut en effect. Deelnemers ervaren hoe de NLP-vooronderstellingen effectieve communicatie bevorderen.

Groepsrapport creëren

Het zetten van kaders heeft tot doel verwachtingen op een constructieve manier te stroomlijnen. Het bevorderen van onderling goed contact hangt samen met het helder krijgen en respecteren van elkaars waarden. Synergie optimaliseren is nodig om kruisbestuivingen te laten plaatsvinden.

Doelgerichtheid bevorderen

Hoe creëer je met elkaar een lonkend perspectief? Hoe is taal hier een belangrijk en bepalend instrument in? En ook hoe vergroot je hierin het eigenaarschap en de betrokkenheid van eenieder op een effectieve manier?

De onderstroom boven water

Het wakker maken van eenieders inspiratie/energiebron en de waarden als innerlijke drijfveren verkennen. Hoe verhouden daarbij visioen en missie, ambitie en rol zich tot elkaar? En, ook heel belangrijk, hoe breng je dit van individueel naar teamniveau?

De cultuur als verbindende kracht

In het streven naar een win-win-situatie is het belangrijk bewustzijn te creëren met betrekking tot de onderliggende waarden en overtuigingen. Om vervolgens na te gaan hoe belemmerende overtuigingen getransformeerd kunnen worden en hoe krachtgevende overtuigingen de kwaliteiten in de groep versterken.

Het benutten van gedragspatronen

In de gedragingen van mensen zijn gedragspatronen (metaprogramma’s) te herkennen. In een homogene groep zijn deze gedragspatronen dezelfde; in een heterogene groep verschillend. Centraal staat het onderkennen van kwaliteiten en valkuilen in de gedragspatronen van mensen in relatie tot het beoogde resultaat van de groep.

Creativiteit stroomlijnen

Walt Disney had een specifieke werkwijze om resultaten te boeken. De Disneystrategie is daaraan ontleend. Hierbij worden de verschillende kwaliteiten van de dromer, realiseerder en criteria-bewaker afzonderlijk van elkaar ingezet. Daarnaast worden, met behulp van het slimme onbewuste, metaforen met verschillende doeleinden in het groepsproces ingezet.

De dynamiek van de groep beïnvloeden

Hoe voorkom je dat de groep ‘inkakt’? De flow bevorderen in jezelf als teamfacilitator en daarnaast die van de groep: hoe doe je dat?

Van weerstand naar co-operatie

Ecologisch gezond en verantwoord opereren staat gelijk aan het streven naar win-win-situaties. Weerstand kun je zien als een belangrijke bijdrage daaraan; kritiek ligt aan de basis van kwaliteitscontrole. En aan de basis van kritiek liggen niet-vervulde waarden. Ook voor het effectief hanteren van kritiek zijn concrete werkvormen voor handen.
Scroll naar boven