Werkwijze en beoogd resultaat - Masterpractitionersopleiding NLP

Werkwijze en beoogd resultaat masterpractitionersopleiding: faciliteren op overtuigingsniveau, modelleren van experts, constructief taalgebruik, vaardig met metaprogramma’s. De training is gericht op ‘know-how’ en ‘do-how’. Vooral dat laatste zal de nadruk krijgen. Processen worden toegelicht en gedemonstreerd. En vervolgens geoefend. Daarbij is men beurtelings NLP-er en cliënt en vaak ook observator.
Knowledge is only rumour until it’s in the muscles.
Asaro Tribe Papua New Guinea
Het doen, ervaren, observeren en reflecteren zijn cruciaal bij het vaardig worden in NLP. Alle modellen, formats en oefeningen worden opgenomen in een syllabus, die aan eenieder ter beschikking wordt gesteld.

Oefengroepen

Het bekwamen in de verschillende vaardigheden en interventies vraagt oefening.
Oefening baart kunst.
Dit oefenen staat centraal in een tiental bijeenkomsten van regionale oefengroepen.

Certificering

De certificering bestaat uit het(succesvol) doen van:

Beoogd resultaat

Learn the rules like a pro Break them as an artist
Pablo Picasso
Scroll naar boven