Werkwijze en beoogd resultaat - NLP trainerstraining

Opzet van de training

Bij elke trainingsdag ligt het accent afwisselend op de groepsdynamiek en persoonlijke ontwikkeling en alignment als trainer. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de nieuwste methodieken, die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld door diverse vooraanstaande NLP-trainers.
Daarnaast staan in het programma de trainersactiviteiten centraal. Het is belangrijk dat je in deze trainerstraining veel zelf voor de groep kunt staan én collega-trainers van feedback kunt voorzien. Tegelijkertijd zal hierbij voldoende ruimte zijn voor het ontwikkelen van methodieken of oefeningen, gericht op de verschillende fasen in de training die ter plekke kunnen worden uitgevoerd en door middel van feedback kunnen worden verbeterd.
Het avondprogramma is bestemd voor verdere bekwaming in de verschillende NLP-interventiemethodieken. Hierbij zullen de NLP-trainers in spe demonstraties geven op de diverse NLP-onderdelen zoals Change Personal History, Reimprint, Disneystrategie, Circle of excellence, Remodelling, Reframing etc. Daartoe zullen zij beurtelings de rol van trainer en van cliënt innemen.

Veelzijdig perspectief in know-how en do-how

Een veelzijdig perspectief op het trainerschap wordt gestimuleerd door:

Beoogd resultaat

Wat mag je verwachten als resultaat van jouw inspanningen in deze training?

Kortom:

Hierdoor wordt de effectiviteit bevorderd in die zin dat het optimum wordt bereikt en gedaan wordt wat het beste is voor de groep en voor elk individu in de groep.
Je zet je energie op een bewuste en onbewuste manier in om de flow in de groep te bevorderen zodat het potentieel van individuen en de groep tot uitdrukking kan komen.
“Energy flows where attention/intention goes.”

Wist je dat....

Vragen en Antwoorden m.b.t. IA-NLP trainerstraining

Scroll naar top