Werkwijze en beoogd resultaat - NLP trainerstraining

Opzet van de training

Bij elke trainingsdag ligt het accent afwisselend op de groepsdynamiek en persoonlijke ontwikkeling en alignment als trainer. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld door diverse vooraanstaande NLP-trainers.
Daarnaast staan in het programma de trainersactiviteiten centraal. Het is belangrijk dat je in deze trainerstraining veel zelf voor de groep kunt staan én collega-trainers van feedback kunt voorzien. Tegelijkertijd zal hierbij voldoende ruimte zijn voor het ontwikkelen van methodieken of oefeningen, gericht op de verschillende fasen in de training die ter plekke kunnen worden uitgevoerd en door middel van feedback kunnen worden verbeterd.
Het avondprogramma is bestemd voor verdere bekwaming in de verschillende NLP-interventietechnieken. Hierbij zullen de NLP-trainers in spe demonstraties geven op de diverse NLP-onderdelen zoals Change Personal History, Reimprint, Disneystrategie, Circle of excellence, Remodelling, Reframing etc. Daartoe zullen zij beurtelings de rol van trainer en van cliënt innemen.

Veelzijdig perspectief in know-how en do-how

Een veelzijdig perspectief op het trainerschap wordt gestimuleerd door:

Beoogd resultaat

Wat mag je verwachten als resultaat van jouw inspanningen in deze training?

Kortom:

Hierdoor wordt de effectiviteit bevorderd in die zin dat het optimum wordt bereikt en gedaan wordt wat het beste is voor de groep en voor elk individu in de groep.
Je zet je energie op een bewuste en onbewuste manier in om de flow in de groep te bevorderen zodat het potentieel van individuen en de groep tot uitdrukking kan komen.
“Energy flows where attention/intention goes.”

Wist je dat....

Vragen en Antwoorden m.b.t. IA-NLP trainerstraining

Ja, dat is een voorwaarde. Het verkrijgen van het certificaat NLP-trainer IANLP is alleen dan mogelijk wanneer ook de practitionerstraining en de masterspractitionerstraining van de trainee voldoen aan het IA-NLP curriculum. Dit staat beschreven op de site www.ia-nlp.org en betreft onder andere 130 uur live training per practitioners en masters. Je opleiding moet dus voldoen aan de criteria van de IA- NLP. Dit wordt vooraf getoetst in een intake gesprek. Een kopie van je certificaten is daarbij belangrijk.
Dit is vaak, maar niet altijd voldoende. De IA-NLP vraagt om een post-certificering waarbij een Fellow Member Trainer beoordeelt of je practitioners en masters voldoen aan het curriculum van IA-NLP. Curriculum practitioners IA-NLP Curriculum masters IA-NLP.
Als je certificaat (masterpractitioners en practitioners) niet erkend is door de IA-NLP dan is de trainee gehouden aan de 'procedure for granting equivalency'. Dit is een post-certificering gebaseerd op derde partij training. Dit kan alleen worden uitgevoerd door een Fellow Member Trainer IANLP. Tjoys volgt hierbij de guidelines van de IA-NLP, vastgelegd in de Procedure for granting equivalency. Hierbij wordt getoetst of je practitioners en masters voldoen aan het curriculum van het IA-NLP. Bij de toetsing kan deelname aan andere NLP workshops meegenomen worden. Is dit het geval dan krijg je een certificaat met het IA-NLP zegel.
Ja, post-certificering kost per training (practitioners en masters) € 150,–. Als je daarna besluit de trainerstraining bij Tjoys te volgen krijg je op de kosten van de training € 100,– korting. Maximaal ben je voor post-certificering € 300,– (€150,– per opleiding) kwijt en kun je € 250,– (€ 125,– per opleiding) daarvan korting krijgen bij de trainerstraining.
Mocht op basis van de uitgevoerde toetsing de trainee niet voldoen aan de ureneis van live training, dan wel dat het curricula van de eigen gevolgde practitioners- en masterpractitionerstraining afwijkt van het IANLP curriculum, dan kan op grond van deze 'gap analysis' een aanvullende training worden voorgesteld. Als bij de toetsing blijkt dat er een gap is tussen het curriculum van de eigen training (practitioners en/of masters) en het curriculum van de IA-NLP, dan wordt op basis hiervan additionele training voorgesteld. Deze aanvullende training zal gevolgd moeten zijn voor deelname aan de trainerstraining.
Na het succesvol afsluiten van de NLP trainerstraining kun je nog niet direct je eigen practitionerstraining en/of masterpractitionerstraining gaan geven. Eisen worden gesteld aan ervaring in NLP, assisteren practitionerstrainingen en masterpractitionerstrainingen en ook het geven van trainingen NLP (al dan niet onder supervisie.) Zie hiervoor de richtlijnen van het IA-NLP >> En de richtlijnen van de NVNLP >>
Scroll naar boven