NLP Practitioner opleiding: Waarmaken van potentieel, Vergroten van veerkracht

Inhoud van de NLP-practitioneropleiding

Uitgangspunt in deze NLP-practitioneropleiding is dat je de ander niet kunt veranderen, echter wel jezelf en daarmee je invloed op de ander. Je ontwikkelt je dus als persoon én je faciliteert tegelijkertijd de ander.

Wat centraal staat in deze NLP practitioneropleiding is dus je persoonlijke én professionele ontwikkeling.
Hoe?
Op de eerste plaats vanuit kwaliteit van aandacht.
Ten tweede door een constructieve attitude. De NLP-vooronderstellingen zijn daarbij een belangrijk steunpunt. Een voorbeeld van zo’n NLP-vooronderstelling is: “In communicatie bestaat geen mislukking alleen feedback.”
Op de derde plaats staat het doelgericht faciliteren centraal. Dit wordt vervolgens in deze NLP Practitioneropleiding ondersteund door het activeren van innerlijke hulpbronnen en een aantal effectieve interventie-technieken.
Als vierde en laatste stap wordt de transfer naar een concrete praktijksituatie gemaakt. Daarbij wordt ook gecheckt of dit geen nadelen met zich meebrengt. En, nog belangrijker, hoe deze kunnen worden opgelost.

De NLP Practitioner opleiding is gericht op ‘know-how’ en ‘do-how’. Vooral dat laatste zal de nadruk krijgen. Hierdoor is succes in de praktijk gegarandeerd. Naast uitleg worden de vaardigheden en technieken gedemonstreerd. Deze worden vervolgens geoefend.

Be the change you want to see in the world.
Mahatma Gandhi

De grootste omwenteling in mijn leven is de ontdekking dat mensen de uiterlijke aspecten van hun leven kunnen veranderen door de innerlijke houding van hun geest te veranderen.
William James

Persoonlijke en professionele groei

Bovengenoemde citaten geven kernachtig weer wat de NLP practitioner opleiding beoogt en biedt. In plaats van aandacht op de inhoud krijgt daarom het proces alle aandacht.

Er wordt vanuit gegaan dat eenieder expert is op het gebied van het eigen probleem en ook, bewust of onbewust, weet wat z/hij wil bereiken. Dat geldt zowel voor de ander en natuurlijk ook voor jou. Hierbij wordt er tevens vanuit gegaan dat ieder, jij en de ander, de innerlijke hulpbronnen heeft om gewenste resultaten te verwezenlijken.
Je leert echter in de opleiding niet acquireren, leidinggeven, training te geven en dergelijke. Wel leer je, vooropgesteld dat je dit wilt, je vanuit zelfvertrouwen te presenteren. Of vanuit rust leiding te geven.  Of te trainen met humor. Of met overtuiging te acquireren.

Je realiseert je beoogde resultaten door jezelf doelwit van de verandering te maken.

De verschillende rollen in de NLP pracitioner opleiding

Centraal staat een coachende manier van gesprekken voeren. Het doen, ervaren en observeren zijn cruciaal bij het vaardig worden in NLP.

Als NLP-er vergroot jij je expertise met betrekking tot het faciliteren van de ander. 
In de rol als gesprekspartner werk je aan persoonlijke ontwikkeling en ondervind je de kracht en doeltreffendheid van NLP.
Als observator van deze processen, bijvoorbeeld in geval demonstraties, doe je op weer een andere manier inzichten op.

Op deze manier bekwaam je je in NLP vaardigheden én werk je aan je eigen persoonlijke veranderingsprocessen.

Testimonial: Het is een opleiding voor het leven

“Leerzame opleiding waarin ik mezelf beter heb leren kennen en inzicht heb gekregen waarom ik doe wat ik doe. Het is een opleiding voor het leven.”
Mandy Hendriks, CDD-medewerker

Doelwit van de verandering ben jezelf

Effectieve communicatie: Met de ander èn vooral ook met en in jezelf.

NLP-practitionersopleidingInteractie

Effectieve communicatie met de ander (de inter-actie) hangt in hoge mate samen met effectieve communicatie in jezelf (de intra-actie). 
Dat vraagt om doelgerichte reflectie op jezelf.

Wat je gelooft en belangrijk vindt, denkt, voelt en doet, is jouw subjectieve ervaring. Dit bepaalt hoe je communiceert met een ander. Het bepaalt ook hoe je met uitdagingen omgaat of je daaronder lijdt of hier zelf leidend in bent.
Doelgericht reflecteren hierop maakt je mogelijk hierin keuzes te maken. Daarmee vergroot je je veerkracht.

Je kunt de ander niet veranderen, maar wel jezelf. En daarmee beïnvloed je ook de interactie met de ander. 

Kortom: NLP tools ondersteunen dus je ontwikkeling. Hiervan pluk je zowel in je persoonlijk als professionele leven de vruchten van.

Effectieve communicatie professioneel inzetten.

Hoe kun je deze uitgangspunten op een doelgerichte manier in je communicatie met de ander gebruiken?

Het karakteristieke van NLP (NeuroLinguisticProgramming) is dat het zich volledig richt op procesinterventie. Dat maakt dat het voor een groot aantal werkgebieden inzetbaar is. Of je nu adviseur bent, manager,  verpleegkundige, vertrouwenspersoon, gewichtsconsulent, trainer, coach, jurist, fysiotherapeut, teamleider: in al deze beroepen (en andere) is communicatie een wezenlijke succesfactor. Uiteraard naast de specifieke beroepsmatige kennis en kunde.

Jij (je gedrag, denken, voelen, overtuiging) bent ‘doelwit’ van verandering en daarmee de basis voor het boeken van resultaat.

Dit vraagt om kwaliteit van aandacht, doelgericht werken en ook het inzetten van effectieve interventie-technieken.

Van intake tot en met de interventie staat het beleven van de verandering centraal. Dit is anders dan praten over de verandering.

Kortom: met behulp van NLP vergroot je je proces-expertise. Als NLP-er faciliteer je de ander in het gebruiken van zijn/haar inhoudelijke expertise. Als onderzoeker wordt je hierin door de NLP-er gefaciliteerd.

Meer over

De trainingslokatie het Molenaarshuys via deze link.
Of kijk bij actueel  voor een impressie

De werkwijze en het beoogde resultaat

Praktische informatie inclusief data

Inschrijven voor de opleiding

Internationale certificering conform hoge kwaliteitsnormen van IA-NLP

En leren in de NLP practitioner opleiding is ook leuk!

Testimonial: Fijnzinnig communiceren en genieten

“Anneke leeft de NLP voor in haar spreken en handelen. Daar leerde ik zeker zoveel van als van de inhoudelijke bijdragen. Ik heb genoten van de taal in de volledig door haar geschreven studiemap. “Fijnzinnig communiceren” heet het in haar woorden. En “fijnzinnig” is het: geschreven en gesproken. Afgestemd op inhoud en ontvangers. 
Het was aan alles zichtbaar, dat Anneke genoot van onze ontwikkeling.. Zij zorgde voor een groepsdynamiek waarin ieder authentiek zichzelf kan zijn, kon groeien door te haperen en herkansen en kon stralen als iets heel erg gelukt was.” 

Programma-onderdelen van de NLP Practitioner opleiding

Kwaliteit van aandacht

Effectieve communicatie vraagt om een constructieve attitude, niet alleen in het begin maar gedurende het hele proces. In de NLP practitioner opleiding is kwaliteit van aandacht een vanzelfsprekend onderdeel. Het zorgt ook voor een vruchtbare samenwerking met elkaar. 

De onderdelen die hierbij aan bod komen zijn: 

Fijnzinnig communiceren

Effectieve communicatie vraagt om aandacht voor wat belangrijk is: de persoonlijke waarden. Dit vraagt om verbinding maken en fijnzinnig communiceren. Een detail, een woord kan daarbij een wereld van verschil in beleving maken. Wat moet je daarvoor kennen en kunnen?

En met betrekking tot de subjectieve ervaring:

Overzichtsmodellen als houvast in de structuur

Overzicht en inzicht in en het gebruiken van  verschillende modellen zijn relevant bij het begeleiden van persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor wordt aangereikt: 

Awareness is like the sun, if it shines on things they transform.
Thich Nan Than

Succesvol in de praktijk.

“The proof of the pudding is in the eating” wordt wel gezegd. Daarom dat er in de NLP practitioner opleiding ook vanzelfsprekend aandacht is voor de praktijk.

De transfer naar de praktijk wordt gemaakt door concreet af te stemmen op een relevante toekomstige situatie. Eventuele nadelen (ecologische bezwaren) in het grote geheel of de lange termijn   worden opgespoord en opgelost.  

The proof of the pudding is in the eating.

Doelgericht faciliteren

Focussen op het probleem is niet de meeste effectieve manier om een doel te bereiken. Het creëren van de gewenste state staat in de NLP practitioner opleiding centraal. Deze gewenste state creëren en beleven is wel een effectieve eerste stap.  Hoe creëer je dit lonkende perspectief?
Hoe is taal hierin een belangrijk en bepalend instrument?
En ook hoe vergroot je hierin het eigenaarschap en de betrokkenheid van de ander op een effectieve manier?

Het hebben van een doel zet het brein aan het werk. In dat licht is het probleem minder problematisch.

Het brein heeft een doel nodig.
Aandacht is hierbij voor:

Effectief interveniëren

Uiteindelijk zijn het de interventies die de verandering feitelijk bewerkstelligen. Daarvoor is een aantal interventies mogelijk. De soort van hindernis (datgene wat het bereiken van het doel in de weg staat) wijst ook de weg naar de soort interventie.
Knowledge is only rumour untill it’s in the muscles.

NLP is een verzameling van succesvolle interventie-technieken. Deze zijn het resultaat van het modelleren van experts, die effectief werkten met cliënten.

In deze NLP practitioner opleiding worden verschillende interventie-technieken worden aangereikt.
De essentie is dat innerlijke hulpbronnen, zoals zelfvertrouwen, rust, humor e.d. geactiveerd kunnen worden en ingezet kunnen worden in een andere context. 

Er kunnen verschillende innerlijke hindernissen/obstakels zijn dit het realiseren van de gewenste state in de weg staat. Afhankelijke van de soort van hindernis kan een bepaalde techniek ingezet worden.

Voor wie is de Practitionersopleiding NLP bestemd?

Voor ieder (met HBO-denk/werkniveau) die met behulp van professionele communicatie zijn/haar beroep uitoefent en zich daarin wil verbeteren. Afhankelijk van het soort werk dat je doet kan MBO plus ook zeker voldoende basis zijn.
Vraag bij twijfel een gesprek aan met mij.

Certificering conform de normen van de IA-NLP

De opleiding wordt afgerond met een certificering. Zowel het praktisch werken als de onderliggende theorie worden hierbij getest.
De twintig-daagse NLP-practitionersopleiding is internationaal gecertificeerd volgens de hoge kwaliteitsnormen van de IA-NLP. En zal ook door de Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP) geceertificeerd zijn.
Het houdt onder andere in dat ik, als Fellow Member Trainer, 80% van de opleiding verzorg. Ik verzorg echter met graagte 100%. Afhankelijk van de grootte van de groep (minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers) zullen begeleiders en gasttrainer(s) het leerproces ondersteunen.

Testimonial: een opleiding van hoog niveau

“Ik vind deze opleiding van “hoog” niveau. Daarbij vind ik de afwisseling tussen theorie en praktische oefeningen goed op elkaar afgestemd. Anneke is een bevlogen en gepassioneerd trainer en dat zit in iedere vezel van deze opleiding, met andere woorden: Dat merk je gewoon!”
Els Smit, projectassistent

Scroll naar boven