Er bestaan geen negatieve emoties.

Vaak wordt aan boosheid, angst of verdriet gerefereerd als negatieve emoties. Een primaire reactie op een ‘negatieve’ emoties is dan vaak: Dit wil ik niet. Het gevaar is dat je je afsluit voor deze ‘negatieve’ emotie.

Juist het afsluiten voor de emoties zorgt ervoor dat je uit verbinding gaat met jezelf. Het nadeel daarvan is dan ook, dat je niet luistert naar wat emoties je te vertellen hebben. Terwijl dat luisteren juist nodig is om te ontdekken aan welke waarde, die voor jou belangrijk is, nog niet voldaan is.
De consequentie van het labelen van een emotie als positief of negatief is dus dat je wel de positieve emotie wilt, terwijl je liefst zo veel mogelijk afstand neemt van de ‘negatieve’ emoties.

In de Kosmosvisie van de Inca’s wordt niet gesproken over negatieve of positieve emoties. Ze labelen de emoties zelfs niet als boos, bang, bedroefd of blij. Eigenlijk zijn dat ook weer labels voor wat je ervaart. Labels voor labels die je verder brengen van wat je ervaart.
In de Kosmos visie van de Inca’s wordt eerder de energie als vloeiend, licht of zwaar beschreven. Als NLP’er kun je hierin submodaliteiten herkennen. Dit helpt je bij het bewustworden van wat je precies ervaart.
Er wordt ook ingegaan op de rol die het bewustzijn speelt. 
Als mens hebben we bewustzijn. Dit bewustzijn zorgt eigenlijk al voor een scheiding in de energie. Het bestaan van onze ratio geeft ons de mogelijkheid om dingen te benoemen. Dat geldt dus ook voor gevoelens.

In de visie van de Inka’s is er het Ayni principle. Ayni staat voor wederkerigheid.
Het morele principe dat centraal staat in hun leven en wat ze beogen te bewerkstelligen: namelijk een constante flow van energie is waardoor elk individu wordt ondersteund in haar ontwikkeling.
In een flow zijn hangt dus samen met die wederkerigheid. En het vlot trekken van de stagnerende energie is een teken van ontwikkeling.
Als je reactie op ‘negatieve’ emoties die van ‘vermijden’ is, is er geen uitwisseling van energie mogelijk. Alleen door je te verbinden met de emotie, de onderliggende waarde, kan de energie weer gaan stromen. 

We kunnen door ons bewustzijn ook reflecteren, begrijpen en onze eigen ontwikkelingen en die van anderen ondersteunen.

Daarom pleit ik er hier voor om je bewustzijn te gebruiken wat het gevolg is van het gebruik van de woorden negatief en positief.

Dus dacht ik: Weet je wat: “Ik schrap dat woord ‘negatief’. Ik haal het uit mijn woordenboek en gebruik het niet meer.”
(Ja hoor. Een ‘vermijd’ reactie.)

Totdat……
Totdat ik de uitslag van de Corona-test kreeg: Negatief!
Aha dat was dus goed nieuws.

Zo heeft elk woord ook haar eigen waarde en bestaansrecht.
Ik nodig je graag uit je daar verder bewust van te worden ter verrijking van je zelf.

Mijn volgende Annek’dote zal gaan over ‘de laatste loodjes’.

15 augustus 2020

“In a state of grace everything is effortless.”

Scroll naar top