Gezond denken op de afdeling Oncologie?

One-liners, wijsheden in één zin, als houvasten in een herstelproces.

Het is nazomer 2016. 
Ik loop op de verpleegafdeling oncologie van het ziekenhuis. Ik kijk zo de kamers in naar de patiënten die er liggen. Ik denk: “Jeej, hier liggen allemaal mensen doodziek te wezen.” Ik voel de zwaarte en somberte in mijn lijf. 
Ik realiseer me dat deze gedachte me niet helpt en gaat helpen als ik, in het kader van de behandeling van mijn beste vriend, mijn echtgenoot Bart, hier vaker terug ga komen.
Dus verander ik de gedachte in: “Hier liggen allemaal mensen, waarvoor ze hun stinkende best doen om ze beter te maken.” Ik merk dat deze gedachte me hoopvol stemt en voel me lichter. Het gevoel van dankbaarheid ontroert me.

“Vechten tegen kanker, de strijd aangaan.”
Als pacifist hou ik meer van vrede! Dus liever: “Opkomen voor gezondheid.”
Chemo, oh ja! “Zo’n rotzooi”.  Voor ons zijn het de “goedzakken”, die gaan het werk leveren zodat Bart weer gezond wordt.

Woorden en beleving.
Woorden hebben een grote invloed op de beleving. En dus kiezen we onze woorden zorgvuldig.
En zijn we bezorgd? En vinden we het spannend? Ja, natuurlijk.
Zo belangrijk is gezondheid dus! En zo belangrijk zijn we voor elkaar, samen met onze zonen en hun vriendinnen. En daar houden we met elkaar aan vast, want het leven is nu. En hoeveel mooie momenten kunnen we toevoegen aan ons leven?
Dus van ‘bezorgd zijn’ maken we ‘zorgen voor’. En van ‘spannend’ komen we bij het belang van ‘ontspanning’.
Terwijl de chemo haar werk doet, kijkt Bart naar Herman Finkers, Bert Visscher. Het is voor hem onmogelijk daar niet bij te lachen.
En ik? Ik ben me bewust van mijn gedachten, ik monitor het effect van mijn gedachten. En waar nodig pas ik die aan. 
En….  ik ga zitten: centreer, concentreer me op mijn ademhaling, adem rustig en diep in, adem rustig en diep uit. 

Een van zijn eerste ‘gezondheidsupdates’ naar familie en vrienden besluit Bart met “Gelukkige mensen hebben niet het beste van alles, ze maken het beste van alles.”
En zo zoeken we naar one’liners (wijsheden in één zin) die als houvasten kunnen dienen tijdens zijn herstelproces.
“One step at a time.”
“We’ll cross that bridge when we get there.”
“Pessimisten hebben misschien wel vaker gelijk, maar optimisten hebben een leuker leven.”

Want woorden hebben een effect op beleving.
We kiezen de woorden die voor ieder van ons het gezondst voelen.
En daarbij houden we zo goed als we kunnen, het elfde gebod van Janneke Swank, goede vriendin en collega, in ere: “Gij zult genieten.”

Zo is tot op de dag van vandaag een van onze rituelen: koffie drinken in het dorp waar we wonen om het leven te vieren. Bart een koffie, ik een cappuccino met een zoetje en een glas water. We hoeven het niet te bestellen, ze komen het vanzelf al brengen.

In de volgende nieuwsbrief mijn artikel: “Het lichaam spreekt als eerste en wordt vaak het minst gehoord.”

13 oktober 2020


“A healthy attitude is contagious,
but don’t wait to catch it from others.
Be a carrier.

Tom Stoppard

Scroll naar top